אני רק שאלה

אני רק שאלה

שאלה: בסרט כחול, האם הגבר משתמש בתכשיר כלשהו כדי להשהות את הפליטה? אחרת לא מובן לי איך יכול להיות מצב שבו שהגבר גומר אחרי זמן כה רב.
1